بسپار تحریر آسیا

اطلاعات پایه

بسپار تحریر آسیا

  • تولید کننده

سهند

لوازم التحریر، ادرای، بایگانی و بسته بندی

خیابان دکتر فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 167

http://www.sahandiran.com

مالکیت

۱ فروردین ۱۳۷۳

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع